Книги ,издадени по поръчка на Българска франчайзингова Асоциация

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ЧРЕЗ ФРАНЧАЙЗИНГ В БЪЛГАРИЯ.
Книгата е предназначена за стартиращи предприемачи ,които искат да се запознаят с :
Накратко за франчайзинга като теория
Правата и задълженията на франчайзодателя
Правата и задълженията на франчайзполучателя
Как да се оцени кой бизнес съответства най добре на бизнес предпочитанията на потенциалния франчайз получател
Как и къде да открием франчайзодателя, предлагаш условията на бизнес партньорство за което си мечтаем.
Какви са пътищата за финансиране на бизнеса на стартиращия предприемач - франчайз получател
Етичния кодекс  и правилата на работа на утвърдените в бизнеса франчайзодатели.  
Правна защита за франчайзполучателя
С какво може да Ви бъде полезна Българска франчайзингова Асоциация.
 
КАК ДА ФРАНЧИЗИРАМЕ БИЗНЕСА СИ В БЪЛГАРИЯ
Книгата съдържа практични съвети и е своеобразен наръчник за действащи предприемачи, решили да заложат на франчайзинговия принцип на работа за създавана на национална дистрибуторска мрежа.
В нея ще откриете:
Какво представлява франчайинговата система на работа ,като форма на успешно ,предвидимо и устойчиво бизнес партньорство.
Какво подлежи на франчизиране
На какви критерии трябва да отговаряте за да франчизирате бизнеса си.
Какво се разбира под пилотна франчайз единица
Оперативният наръчник - ръководство за нашия франчайз получател , как да го създадем,какво трябва да съдържа
Маркетинг на франчайз системата - Подготовка на франчайзинговия пакет
Намиране на нашите последователи - франчайз получателите
Информационен меморандум - разкриване на франчайз информация пред потенциалния франчайз получател ,какво е регламентирано да предоставим ,преди франчайз получателя да сключи договор с нас.
Франчайз договорът - какво може и не трябва да включва ,Европейска директива и предпазни клаузи
Етични и правни  задължения на Вашия франчайз получател
Какво ще ми струва да разработя една франчайз -система на работа .Какви са пътищата за финансиране на франчайз бизнеса ми ,като франчайзодател
Франчайз таксите.Какво представляват и за какво се изискват от франчайзополучателя.
Източници за финансиране на Вашия франчайзингов бизнес в България
С какво може да Ви бъде полезна Българска Франчайзингова Асоциация
 
За поръчка и заявка на книгите:
До г-жа Любка Коларова
{START_COUNTER}