Франчайз финансиране

Специално интервю с президента на немския франчайзинг съюз Д-р. Дитер Фрьолих,публикувано на 4.12.2008 г. в Franchiseportal.de

„Голяма крачка за франчайзинг финансирането“ Д-р. Дитер Фрьолих, президент на Hемския франчайзинг съюз

 

Повече от 6 години немският франчайзинг съюз под ръководството на д-р  Дитер Фрьолих търси нови пътища за финансиране на франчайзинг бизнеса и има нов актуален успех: Две години след Дойче Банк  и съюзът на немските Спестовни каси (Шпаркасе) предлага специална процедура за начално финансиране на франчайзинговите  проекти. В интервю с FranchisePORTAL президентът на Немския франчайзинг съюз обяснява какви ще са последиците за бранша и какво още е нужно.

FranchisePORTAL:  Вие от години се застъпвате за специални възможности за финансиране на  франчайзинг проектите . Не са ли достатъчни нормалните банкови схеми за целта?

Др. Дитер Фрьолих:  Не, защото франчайзополучателите често имат проблеми с финансирането. Стартирането на  франчайзингов  бизнес е с по –голяма степен на сигурност ,в сравнение на  нов самостоятелен бизнес – но този факт  в Германия за съжаление е малко известен и познат  сред банковите среди . Затова при много от служителите по кредитите цари незнание и недоверие спрямо франчайзинга. Допълнително идва и проблемът с регионалния принцип на финансиране на проектите  при спестовните каси. 50 % от стартиращите чрез  франчайзинг се финансират от местната спестовна каса, а  около 30 процента от регионалната банка. Досега беше невъзможно да използвате предимствата на франчайзинга пред тези регионално организирани банки: Ако в цяла Германия 100 франчайзполучателя започваха един и същи  бизнес в различни райони, то  те имаха 100 различни  кредитни инспектора , които водеше до това една и съща бизнес концепция да бъде оценявана сто пъти ,преди да се отпусне кредит на регионално ниво на франчайзполучателя.  Защото едва след оценка на системата се стига до оценка на личността на франчайзополучателя и мястото, където иска да започне бизнеса си. Обстоятелствена и  трудна процедура.

FranchisePORTAL: Какво ще се промени с новата процедура на спестовните каси?

Др. Дитер Фрьолих: Съюзът на спестовните каси предоставя възможността на своите 400 филиала да си спестят многократната проверка на франчайзинг системата. Като начало Немския франчайзингов   съюз прави експертна оценка на бизнеса на  франчайзодателите , членове на съюза и предоставя същата на  кредитните инспектори по места   . Когато франчайзополучател попита за финансиране в местната спестовна каса, служителят използва резултатите от централната проверка на съответната франчайзинг система. Така спестовните каси щадят ресурсите си, а за франчайзополучателя процедурата се улеснява. И това потвърждава франчайзинг-правилото: „Веднъж измислено, сто пъти направено.”

FranchisePORTAL: Вие съпровождахте развитието на тази нова централизирана процедура с Вашите познания в областта. Кои бяха основните Ви аргументи ?

 

Др. Дитер Фрьолих: Освен вече описаните предимства, във всеки от разговорите изтъквахме и предимствата от това да финансираш бизнеса на  франчайзополучателите.  Най важното е ,че чрез закупуване на франчайз права , франчайзополучателите  избегват петте типични начални грешки в  старта на собствения си бизнес: липса на финансови средства, липса на информация, липса на квалификация, недостатъчно планиране и надценяване на производителността – и това благодарение на факта, че могат да ползват опита на франчайзинг системата. Франчайзодателят освен това вече  е доказал своя  успех. За мен беше важно да променя перспективата: Финансирането на франчайзинг не е на първи план финансиране на стартиращ бизнес, а финансиране на разрастващ се бизнес, предвид цялостната франчайзинг система. Тази гледна точка вече се наложи и доказа от Дойче Банк при финансирането на франчайзополучатели.

FranchisePORTAL: Освен моделът на Дойче Банк през последните години се появиха и други специфични възможности за финансиране на франчайзинг, например в областта на лизинга. Според вас това вече оказва ли  влияние на бранша?

Др. Дитер Фрьолих: Да, определено. Дори в областта на гастрономията, която според банките е особено несигурна що се отнася до ново начало, франчайзинг системите имат по-добри предпоставки.

FranchisePORTAL: Мислите ли, че актуалната финансова криза ще повлияе върху франчайзинг бранша?

Др. Дитер Фрьолих: Със сигурно ще има някакъв ефект. Предполагам, че банките ще станат още по-предпазливи и  ще дават все по-малко кредити за нов бизнес, в който виждат рискове. Но и тук франчайзополучателите имат предимства спрямо останалите стартиращи бизнесмодели благодарение на новите модели за финансиране. Освен това нови бизнес начинания водят до повече работни места. Ако те не бъдат финансирани, няма да излезем от кризата.

FranchisePORTAL: Що се отнася до франчайзинг финансирането, можете ли да кажете ,че вече всичко е постигнато или имате и други цели?

Др. Дитер Фрьолих: С новата процедура на спестовните каси направихме една голяма, много важна крачка. Предполагам, че и Фолкс- и Райфайзен банките, които информираме от 6 години, ще приемат поканата ни и ще се занимаят по-отблизо с франчайзинг финансирането. И идва времето на други модели за финансиране като един мецанин-фонд в областта на франчайзинга. Председателството и ръководството на Немския франчайзинг съюз работят по въпроса, за да може от финансовата криза да се появят нови шансове.

FranchisePORTAL: Много Ви благодаря за разговора.

 

{START_COUNTER}