Международните франчайзингови споразумения в България

Безспорно най- голям интерес сред веригите за бързо хранене предизвиква световната верига McDonalds'. След като навлиза на пазара чрез свои собствени капиталовложения (преки инвестиции), компанията чрез своето представителство "Макдоналдс България" ООД в края на 2000 г. решава да предложи франчайзинг на български предприемачи и обявява условията на франчайзинговия си пакет за България. 

         До момента Макдоналдс е инвестирал в страната около 32 милиона щ. долара в над 29 обекта (19 ресторанта, от които 10 в София и 10 McDrive обекта, от които 6 в София). Франчайзинговият договор се сключва за период от 20 години. Основните принципи на Макдоналдс са качество, обслужване, чистота, на най- добрата възможна цена. 

         Инвестицията се разпределя между "Макдоналдс" и получателя на франчайзингови права. "Макдоналдс" купува или наема земята, изгражда сградата или реконструира вече съществуващ обект. При пълен франчайзинг от предприемача се изисква да закупи франчайзингов пакет, който включва кухненско оборудване, вътрешно обзавеждане, декорация, рекламни знаци, детски площадки, озеленяване. Стойността на целия пакет е ориентировъчно 420 000 щ. долара. Необходими са минимум 50 % собствен капитал, като предприемачът трябва да докаже произхода му. 15 000 щ. долара е задължителният осигурителен безлихвен депозит, 60 000 щ. долара са разходите по откриването на обекта и инвентарната наличност, 45 000 щ. долара е първоначалната франчайзингова вноска и 300 000 щ. долара струват ресторанта и обзавеждането (франчайзнговият пакет). Франчайзинговият пакет може да варира в зависимост от местоположението на ресторанта и се базира на средните инвестиционни разходи. 

        За наем на ресторанта се плащат 12 % - 18 % от месечните продажби. Определя се и минимална сума, която се нарича "базисен наем". Франчайзинговата такса за използване на марката е 5 % от месечните продажби. Още 5 % месечно се плащат за маркетингови и рекламни кампании. Кандидатите, които са подписали и договор за лизинг, плащат и лизингова такса от 5 % върху продажбите. Лизинговата програма дава възможност на франчайзополучателя да закупи бизнеса по всяко време между първия ден на втората година и последния ден на третата година от подписване на договора.

          Франчайзополучателят се одобрява след дълга процедура от интервюта. Установяват се бизнесопитът и личните качества на кандидата. Следва оценка на място, Т.е. работата в ресторант на "Макдоналдс". Одобрените кандидати преминават през специално обучение, което трае от 9 до 14 месеца и завършва с диплома на "Хамбургер юнивърсити", САЩ. Договорът за франчайз се сключва между кандидата като физическо лице и "Макдоналдс" и отделно между компанията и фирмата на предприемача, като предпочитаната юридическа форма е ЕООД.

          Наблюдава се спад в интереса към Макдоналдс през последните години. Взаимствайки от идеята на Рей Крок в една или друга насока редица предприемачи стартират заведения за бързо хранене добавяйки и нови елементи в цялостната организация и обслужване. Извършвайки критичен анализ на условията, които поставя франчайзодателя можем да обобщим, че конкретно за българските условия таксите (първоначална и последващи) са твърде високи за един потенциален български франчайзополучател. Това е и основната причина мастер правата за Макдоналдс да се притежават от предприемач в Турция, който отговаря и за нашата страна.

 

 

 

 

{START_COUNTER}