БФА в процеса на глобализация на българската икономика

ФРАНЧАЙЗИНГЪТ - УСПЕШНА МУЛТИПЛИКАЦИЯ НА ЕДНА БИЗНЕС ИДЕЯ

                 БФА в процеса на глобализация на българската икономика и връзката на бизнеса с висшето образование

 

В края на месец септември 2008г.  се проведе Общото събрание на Българската Франчайз Асоциация в конферентната зала на Карин Дом –Варна. Проведената международна инициатива срещна бизнеса в България и се превърна в своеобразен форум на обмяна на информация за националните ни приоритети и чуждестранния опит в областта на франчайзинга.

В доклад на председателя на БФА, г-жа Любка Коларова бе обсъден досегашната работа на асоциацията, предимствата и трудностите за българските фирми производители при навлизане на европейския пазар, неговите специфични особености, защита на търговските марки и възможностите за коопериране, както и каналите за навлизане на външни пазари. 

Всеобщ интерес предизвика проекта - „Виртуалната академия  по предприемачество и франчайзинг”. Все още в процес на разработка, настоящата инициатива има за цел да представи на българската бизнес общност - виртуална борса за  идеи и търсене на кооперационни партньори /чрез франчайзинг и лицензи/; възложители и внедряване на франчайзингови проекти; борса „експерти” за определени теми или целеви групи /като експерти за стартращи предприемачи чрез франчайзинг или лицензи, патентни специалисти, юристи със специализация франчайзинг и лицензионно право; контакт със стартиращи предприемачи и др.

Софтуерния продукт eLSe е разработка на сериозен екип от професионалисти, учени и преподаватели от 6 Университета на Европа и е гръбнака на българското виртуално пространство в областта на виртуалните обучения. На тази платформа са изградени виртуалните университети на всички български университети, а в момента върви и електронизацията на библиотечения фонд на страната. Екипът на доц. Ангел Смрикаров, /зам. ректор по научната част на Русенски университет/ търси и предлага „скроени по мярка решения„ гъвкаво напасна фирмения вариант на платформата eLSe към специфичните нужди и желания на БФА .

Г-жа Емилия Танева /зав. отдел „Туризъм и франчайз" при Американско-търговското представителство за България/ говори за търсещите реинвестиции и увеличаване на капитала си фирми, както и за нарастващия интрес от страна на едни от най-известните световни търговски марки на американски франчайз компании, към пазара в България.

Местният опит и успешното налагане принципите на франчайза в национален мащаб бе представен от г-жа Теодора Димитрова. Като управител на ЕРА България и ЕРА Румъния тя говори за печелившата формула на приобщаване на нови франчайзополучатели към една от най-известните световни марки в областта на недвижимите имоти.

Изключително интересната и полезна за българските фирми  информация за международния опит и Европейското законодателство в областта на франчайза бе изнесен в доклад на професор д-р Ерхард Флор, който влезе в детайлите на франчайза, като успешна мултипликация на една бизнес идея. http://bfa-present.hit.bg/Vortrag_BG.ppt

За дългодишния опит в маркетинговите концепции, ролята на медиацията и професионалните консултации от екип от професионалисти в областта на правото, маркетинга, PR и рекламата, както и ролята им  в помощ на франчайзодателя говори Моника Флор /завеждащ маркетингова компания в Германия/.

На срещата присъстваха водещите консултанти по франчайзинг на БФА : г-жа Светла Ирасек , г-жа Румяна Йоргова ,  г-н Иван Карталов ,  г-н Митко Алексиев, г-н Росен Неделчев, представители на издателство Славена, BS Travel, GENERALI GRUP ,БМ лизинг, декана на факултет Бизнес и мениджмънт към Русенски университет и много други.

Със свои представители от страна на гостите присъстваха също национална верига за недвижими имоти АДРЕС, навлизащия нов франчайз за България – фитнес за жени “CURVES”. Средствата от провеждането на форума ще бъдат дарени на центъра за деца със специални нужди „Карин дом”.

 

{START_COUNTER}